جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کیت الایزای TSH

کیت الایزای TSH که بر اساس روش اندازه گیری ایمونواسی آنزیمی ساندویچی تهیه شده است.

تولید کننده: Arka Fan Azma

اساس تست کیت

Antibody Sandwich

سایز پکیج‌ها

96 و 192 تستی

اختصاصیت تست

۹۹٪

زمان کل انجام تست

75 دقیقه
کیت الایزای TSH که بر اساس روش اندازه گیری ایمونواسی آنزیمی ساندویچی تهیه شده است.غده هیپوفیز در مغز قرار گرفته است این غده مرکز کنترل بسیاری از غده های درون ریز می باشد که دارای 2 قسمت می باشد در قسمت پیشین هیپوفیز هورمون (Thyroid stimulating Hormone) TSH ترشح می گردد. این غده دارای موقعیت عروقی است که سلولهای هپوفیز پیشین به طور مؤثری به فاکتورهای آزاد کننده که از هیپوتالاموس آزاد می شوند، پاسخ می دهند. هورمون TSH دارای دو زیر واحد آلفا و بتا می باشد که زنجیرۀ آلفا دارای ترکیبات یکسان با هورمون های FSH و LH می باشد. اما زیر واحد بتا از نظر ساختار با هورمون های FSH و LH متفاوت می باشد. هورمون TSH در کنترل عملکرد تیروئید نقش محوری داشته است و عامل اصلی تعیین نقطه تنظیم در محور تیروئید همان TSH است. ترشح این هورمون به وسیله هورمون هیپوتالاموس TRH تنظیم می شود و کاهش سطح هورمون های تیروئید سبب افزایش تولید پایه TSH و تشدید اثر تحریکی TRH بر TSH می شود ( و بالعکس) . TSH به صورت ضربانی ترشح می شود و میزان ترشح آن در ساعات مختلف شبانه روز متفاوت است و حداکثر ترشح آن در شب صورت می گیرد. تغییرات جزئی مقادیر هورمون های تیروئیدی به خصوص FT4 ، منجر به تغییرات واضح تر و معکوس در TSH می گردد که یکی از دلایل اندازه گیری TSH به عنوان اساسی ترین آزمون تشخیصی برای ناهنجاری های تیروئید است. اساس روش اندازه گیری : کیت الایزای TSH براساس ایمونواسی آنزیمی ساندویچی صورت می گیرد. TSH موجود در نمونه به عنوان آنتی ژن محسوب می گردد و 2 نوع آنتی بادی اختصاصی منوکلونال به کار گرفته می شود که اولی آنتی بادی چسبیده به کف چاهک ها می باشد و دومی آنتی بادی متصل به آنزیمHRP می باشد و در هنگامی که نمونه حاوی TSH به چاهک ها اضافه می گردد به آنتی بادی کف چاهک ها متصل می شود و سپس با اضافه کردن آنتی بادی اختصاصی متصل به آنزیم HRP ، این آنتی بادی به کمپلکس آنتی ژن آنتی بادی بالا اتصال می یابد و پس از شستشو و تخلیه مواد اضافی محلول سوبسترای رنگ زا اضافه می گردد که شدت رنگ ایجاد شده ارتباط مستقیم با افزایش فعالیت آنزیم از یک طرف و مقدار غلظت TSH از طرف دیگر دارد و سپس با اضافه کردن محلول متوقف کننده به واکنش پایان داده می شود. با خوانش جذب نوری، غلظت نمونه مجهول بر اساس رسم منحنی استاندارد که به وسیله ی جذب نوری و غلظت معلوم آن است به دست می آید. نکات قابل توجه : 1- از مخلوط کردن محتویات کیت ها با شماره ساخت های متفاوت خودداری کنید. 2- از تعویض درب ها جداً خودداری نمایید. 3- از تماس پوست با محلول متوقف کننده خودداری نمایید و در صورت تماس، با آب فراوان آن را بشویید. 4- کیت ها را قبل و بعد از مصرف(جهت استفاده بعدی) در یخچال بین دمای 8-2 درجه سانتی گراد نگهداری نمایید. 5- چاهک را همیشه در کیسه مخصوص پلیت همراه با نم گیر نگهداری کنید. 6- باید دقت کنید زمان ریختن نمونه ها و استانداردها حداکثر تا 5 دقیقه تمام گردد و در صورت استفاده از کل پلیت باید از سمپلرهای چندکاناله استفاده شود. 7- کلیه مواد موجود در کیت که منشاء سرمی دارند از نظر HbsAg و HCV و HIV کنترل شده ولی جهت احتیاط بهتر است کاربران رعایت موارد ایمنی و بهداشتی را نمایند. روش انجام آزمایش: 1- 50 میکرولیتر از استانداردها، سرم کنترل و نمونه های بیمار را به داخل هر چاهک بریزید. ( ترجیحاً به صورت 2تایی انجام شود). 2- 100 میکرولیتر از کونژگه آنزیمی ( HRP-Anti-TSH ) را به تمامی چاهک ها اضافه کنید. 3- پلیت ها را به مدت 30 تا 60 ثانیه به آرامی تکان دهید تا محتویات آن خوب مخلوط شود و سپس درب چاهک ها را با برچسب مخصوص بپوشانید و به مدت 1 ساعت در درجه حرارت اتاق و تاریکی انکوبه کنید. 4- محتویات چاهک ها را خالی نمایید و 5 بار با 300 میکرولیتر بافر شستشوی آماده مصرف بشویید و برای شستشوی چاهک ها دقت نمایید پس از تخلیه ابتدا 300 میکرولیتر بافر شستشو را داخل چاهک بریزید و سپس چاهک ها را وارونه کرده و تکان داده و خالی نمایید و در انتهای عملیات چاهک ها را در حالت وارونه و با ضربات ملایم بر روی کاغذ جاذب بزنید تا قطرات اضافی خارج شود. 5- 100 میکرولیتر از سوبسترای آماده مصرف به تمامی چاهک اضافه کرده و آن ها را به مدت 15 دقیقه در دمای اتاق و تاریکی انکوبه کنید. 6- 100 میکرولیتر از محلول متوقف کننده را به همه چاهک ها اضافه کرده و سپس جذب نوری هر چاهک را در طول موج 450 نانومتر با دستگاه الایزریدر قرائت نمایید. (در صورت امکان از طول موج 630 نانومتر به عنوان فیلتر رفرانس استفاده کنید) توجه نمایید سنجش نوری باید حداکثر تا 30 دقیقه پس از اتمام آزمایش انجام شود.