جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کیت الایزای PSA

تولید کننده: Arka Fan Azma

اساس تست کیت

Antibody Sandwich

سایز پکیج‌ها

96 تستی

اختصاصیت تست

۹۹٪

زمان کل انجام تست

75 دقیقه
پروستات یک سرین پروتئاز Proteasr را که به عنوان آنتی ژن اختصاصی پروستات Prostate Specific Antigen (PSA) معروف بوده تولید کرده و به داخل خون و مایع منی ترشح می نماید. PSA یک گلیکوپروتیئن تک زنجیره اي می باشد که به 2 شکل مهم در گردش خون وجود دارد. مقادیر زیادي از PSA سرم به یک مهارکننده به نام a 1 آنتی کموتریپسین متصل می شود و قسمتی دیگر، آزاد است که به آن Free PSA گفته می شود . PSA تقریباً منحصراً توسط سلول هاي اپی تلیال بافت پروستاتی تولید می شود. PSA با غلظت هاي بالا در مایع منی وجود داشته و عملکرد آن مایع کردن کواگولوم مایع منی است . PSA مهمترین، دقیق ترین و مفیدترین مارکر براي آدنوکارسینوم پروستات است البته گاهی اوقات در حالت خوش خیم هم افزایش پیدا می کند و یا ممکن است در آدنوکارسینوم پیشرفته پروستات در محدوده طبیعی باشد. اندازه گیري PSA آزاد (Free PSA) و محاسبه درصد نسبت PSA به Free PSA می تواند براي تشخیص افتراتی بین هیپوتروفی خوش خیم پروستات از سرطان پروستات مفید باشد. و مقادیر بالاي درصد Free PSA معمولاً در هیپر تروفی خوش خیم پروستات دیده می شود در حالی که در سرطان پروستات مقادیر آن کمتر از 16 % است.