جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سوالات متداول

1- به دما نرسیدن معرف های کیت و نمونه بیماران : قبل از شروع آزمایش معرف های کیت و نمونه بیماران به دمای اتاق برسد.

2- پایین بودن دما و یا کوتاه بودن زمان انکوباسیون: دمای آزمایشگاه و زمان انکوباسیون را چک کرده و تست را تکرار کنید.

3- PH نامناسب و یا غلظت بالای بافر شستشو: PH آب مقطر را چک کنید و تست را با بافر شستشوی جدید تکرار کنید.

4- شستشوی نامناسب و یا خشک شدن چاهک ها : پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهک ها ، تست را بدون وقفه ادامه دهید.

5- خوانش نتایج با طول موج نامناسب : طول موج دستگاه الایزا ریدر را بررسی کرده و تست را با دستگاه کالیبر شده انجام دهید.

6- افت و یا آلودگی کونژوگه :  تکرار تست با کونژوگه جدید

7- نگهداری نامناسب کیت : پس از هر بار مصرف پلیت را با چسب بپوشانید و با ذکر تاریخ ، کیت را در یخچال نگهداری کنید.

1- آلودگی محلول رنگ زا : استفاده از محلول رنگزا جدید

2- آلودگی و یا غلظت پایین بافر شستشوی : تست را با بافر شستشوی جدید تکرار کنید.

3- خوانش نتایج با طول موج نامناسب : طول موج دستگاه الایزا ریدر را بررسی کرده و تست را با دستگاه کالیبر شده انجام دهید. از طول موج 630 نانومتر به عنوان طول موج رفرانس استفاده کنید.

4- آلودگی محلول متوقف کننده : استفاده از محلول متوقف کننده جدید

1- پیپتینگ نامناسب استانداردها :از  نوک سمپلر یکبار مصرف استفاده کنید. جهت نمونه برداری حتما از سمپلرهای کالیبر شده استفاده گردد. از اتصال محکم نوک سمپلر با سمپلر اطمینان حاصل نمایید.

2- معرف‌ها به خوبی مخلوط نشده‌اند: قبل از استفاده از معرف ها‌، ویال‌ها را بخوبی بچرخانید  و از حل شدن تمامی مواد مطمئن شوید.

3- PH یا غلظت نامناسب بافر شستشوی : بررسی PH  آب مقطر و انجام تست با بافر شستشوی تازه

4- شستشو به خوبی انجام نشده است: مراحل شستشو را مطابق پروتکل ذکر شده در بروشور کیت انجام دهید.

1- طولانی شدن زمان انجام تست : فاصله زمانی بین پیپتینگ اولین استاندارد و آخرین نمونه نباید بیشتر از 10 دقیقه باشد. در این صورت نتایج قابل اعتماد نیست.

2- وجود حباب در چاهک ها : در زمان افزودن معرف ها، دقت کنید حباب در چاهک ها نباشد.

3- باقی ماندن کونژوگه در لبه چاهکها و عدم شستشوی مناسب و یا خشک شدن چاهک ها : پیپتینگ صحیح و شستشوی مناسب، پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهک ها بلافاصله تست را ادامه دهید.

4- معرف های منقضی باشد :تاریخ انقضای معرفها را بررسی کرده و تا حد امکان از محلول‌های تازه آماده شده استفاده کنید.

1- یکی از مراحل الایزا فراموش شده است: دستورالعمل را به دقت مطالعه کرده و مجددا تست را تکرار نمایید.

2- کونژوگه آنزیمی غیرفعال شده است: محلول کنژوگه را تعویض و مجددا تست را تکرار کنید.

3- شرایط نگهداری کیت نامناسب بوده است: دمای محل نگهدارای کیت‌ها را چک کنید. دما باید بین 2 تا 8 درجه سانتی گراد باشد.

4- شستشوی چاهک‌ها به درستی انجام نشده است: سختی آب مقطر و pH محلول بررسی گردد.

1- قبل از انجام تست، از سلامت فویل حاوی پلیت و عدم تغیر رنگ نمگیر اطمینان حاصل نمایید.

2- قبل از باز کردن درب کیسه حاوی میکروپلیت آن را به دمای اتاق برسانید.

3- در هنگام خالی کردن پلیت باید دو طرف آن را طوری فشار دهید که استریپ‌ها نتوانند خارج شوند.

4- استریپ‌های استفاده نشده را همراه با نم‌گیر به داخل کیسه مخصوص برگردانده و در آن را ببندید.

5- زمان شروع استفاده از پلیت را یادداشت کنید.

6- اطمینان حاصل نمایید که در هنگام انجام تست چاهک‌ها در جای خود باشند.

7- قبل از قرائت جذب نوری زیر پلیت را با دستمال مخصوص بدون ذرات پخش شونده پاک کنید.