جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کیت الایزا TSH

کیت الایزا TSH برند ایده آل 96 تستی

تولید کننده: Ideal Tashkhis Atieh

اساس تست کیت

سایز پکیج‌ها

96 تستی

اختصاصیت تست

زمان کل انجام تست

75 دقیقه
TSH، هورمونی گلیکوپروتئینی است که توسط سلول های تیروتروپ هیپوفیز قدامی ساخته و ترشح می شود و مسئول تنظیم ترشح هورمون های تیروکسین و تری یدوتیرونین توسط غده تیروئید است. تنظیم ترشح هورمون TSH از طریق هورمون آزاد کننده تیروتروپین (TRH) صورت می­پذیرد. TRH در هیپوتالاموس ساخته و به هیپوفیز قدامی منتقل می شود و باعث افزایش ترشح TSH می گردد. مقادیر هورمون های T3 و T4 در خون بر میزان ترشح هورمون TSH اثر دارند؛ به طوری که ترشحTSH توسط مقادیر T3 و T4 آزاد موجود در خون به صورت فیدبک منفی تنظیم می گردد. زنجیره آلفا در ساختار TSH و دیگر هورمون های گلیکوپروتئینی نظیر LH ،FSH و hCG یکسان است؛ اما زنجیره بتا در هر پروتئین منحصر به فرد و مسئول فعالیت بیولوژیک و شاخص آنتی ژنیک آن هورمون می باشد. TSH یکی از مارکرهای تشخیص هایپرتیروئیدیسم یا هایپوتیروئیدیسم است. حیطه کاربرد کیت الایزای سنجش TSH شرکت ایده آل تشخیص آتیه (Ideal Tashkhis Atieh TSH ELISA Kit)، اندازه گیری کمی غلظت TSH در سرم انسان به روش الایزا است. 1-دمای نگهداری:2-8 °C 2-جزء حساس به نور:سوبسترا 3-شرایط مجاز نگهداری نمونه قبل از آزمایش:5 روز در دمای 8-2 °C 4-شرایط مناسب ذخیره سازی نمونه:حداکثر یک ماه در دمای C° -20 5-نوع نمونه:سرم 6-شرایط رد نمونه:ایکتریک، لیپمیک، همولیز 7-حجم نمونه لازم:50 µl 8-رقیق سازی اولیه نمونه:لازم نیست 9-رقیق سازی اولیه کونژوگه:لازم نیست 10-زمان کل انجام آزمایش:60+15 دقیقه 11-دمای انجام واکنش:دمای اتاق (C° 28-22) 12-واحد گزارش:µIU/mL 13-حساسیت آنالیتیکال:0.1 µIU/mL 14-محدوده قابل گزارش:0-25 µIU/mL 15-نوع تست:کمی 16-محدوده نرمال:0.4-5 µIU/mL