رمز خود را فراموش کرده اید ؟

LATEST POSTS #4

New Style 2 / since v4.0.

LATEST POSTS

LATEST POSTS #4

LATEST POSTS

نمایش همه -
  • دراخبار

    روز پزشک مبارک

    پزشک، سزاوار تکریم و قدر است با افتخار ، ارزش علمی و انسانی اش را پاس می داریم «روز پزشک» مبارک . . ....
  • دردسته‌بندی نشده

    معرفی و بررسی کیت HCG

    معرفی و بررسی کیت HCG 1ـ معرفی: این کیت جهت اندازه گیری هورمون HCG بر اساس سنجش رادیوایمونواسی آنزیمی ساندویچی طراحی شده است. 2ـ اصول آزمایش: یکی از هورمون هایی که جفت در زنان تولید می کند هورمون پروتئینی شامل گنادوتروپین جفتی انسان (HCG Human chorionic gonadotropin) می باشد. که پس از باروری از تخمک...

LATEST POSTS #2

LATEST POSTS

نمایش همه -
بالا