رمز خود را فراموش کرده اید ؟

تم دکمه سبک

بیگ تم در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس , ارائه آموزش در زمینه وردپرس

سبک دکمه های مسطح

بیگ تم در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس , ارائه آموزش در زمینه وردپرس و یک قدم جلو تر از رقبای خود در سال 91 فعالیت خود را آغاز نمود.

استایل دکمه ها

بیگ تم در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس , ارائه آموزش در زمینه وردپرس

سبک - و اریب است دکمه

بیگ تم در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس , ارائه آموزش در زمینه وردپرس

اندازه برای دکمه

بیگ تم در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس

عرض سفارشی برای دکمه ها

بیگ تم در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس

بالا