رمز خود را فراموش کرده اید ؟

یکشنبه, ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ / نوشته شده در : اخبار

پزشک، سزاوار تکریم و قدر است

با افتخار ، ارزش علمی و انسانی اش را پاس می داریم
«روز پزشک» مبارک . . .

پنجشنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ / نوشته شده در : دسته‌بندی نشده
معرفی و بررسی کیت HCG

معرفی و بررسی کیت HCG

1ـ معرفی: این کیت جهت اندازه گیری هورمون HCG بر اساس سنجش رادیوایمونواسی آنزیمی ساندویچی طراحی شده است.

2ـ اصول آزمایش: یکی از هورمون هایی که جفت در زنان تولید می کند هورمون پروتئینی شامل گنادوتروپین جفتی انسان (HCG Human chorionic gonadotropin) می باشد. که پس از باروری از تخمک ترشح می شود.

این هورمون از دو زیرواحدگلیکوپروتئینی غیر مشابه α و β تشکیل شده است که زیرواحد α در بعضی هورمون های دیگر (LH.FSH.TSH)مشابه است ولی زیر واحد بتا با آن ها متفاوت است.

(بیشتر…)

پنجشنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ / نوشته شده در : دسته‌بندی نشده
معرفی و بررسی کیت FSH

معرفی و بررسی کیت FSH

1ـ معرفی: این کیت برای اندازه گیری کمی هورمون FSH به روش ایمونواسی آنزیمی ساندویچی راه اندازی شده است.

2ـ اصول آزمایش: FSH یا هورمون محرک فولیکول (Follicule Stimulating Hormone گلیکوپروتئینی می باشد که دارای 30 ـ 15% کربوهیدرات بوده و از دو زنجیره α و β آلفا و بتا تشکیل شده است . زنجیره β مسئول فعالیت فیزیولوژیکی هورمون FSH می باشد. و زنجیره بتا برای این هورمون اختصاصی می باشد. FSH از بخش قدامی یا آدنوهیپوفیز ترشح می گردد. ترشح FSH از هیپوفیز توسط هورمون رها کننده گنادوتروپین (Gn RH) Gonadotrophin Relasing Hormone که از هیپوتالاموس ترشح می شود ،کنترل می گردد. فعالیت هیپوتالاموسی و هیپوفیزی تحت تأثیر غلظت استروئیدهای جنسی گردش خون کم یا زیاد می شود. نقش FSH در زنان القاء رشد و بلوغ فولیکول رسیده است. در سیکل قاعدگی سطح سرمی FSH از یک شکل دوره ای متابعت می کند که منطبق بر تیتر خونی پروژسترون واسترادیول است. البته شواهدی وجود دارد که نشان می دهد ترشح FSH از هیپوفیز قدامی نه تنها توسط استروئیدهای گنادی کنترل می شود بلکه توسط هورمون پروتئینی In Hibin نیز کنترل می گردد.

(بیشتر…)

بالا